Sök

Att få använda sig av teckenspråkstolk, tecken som stöd eller skrivtolk när man inte hör är avgörande för att kommunikationen ska fungera och bli tydlig.
Vi förmedlar professionella tolkar för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet.
Alla våra anlitade tolkar är välutbildade och många är dessutom auktoriserade av Kammarkollegiet.
Vi åtar oss alla typer av tolkuppdrag för målgruppen och för att tillgodose våra uppdragsgivares ökade behov av internationella kontakter kan vi även förmedla tolkar med kunskaper i andra talade språk.
För att möta de ökade kraven på kvalitet och kunskap ges alla anställda hela tiden möjlighet till fortbildning
Vi arbetar främst i Stockholmsregionen, Uppsala och Mälardalen men även i övriga Sverige och andra länder.
Mer information hittar ni under fliken"OM OSS".
Det går också bra att beställa tolk direkt via fliken
"BESTÄLLA TOLK" eller via e-post till: bestallning(a)stockholmstolkarna.se.